Karaman’ın yüzde 10,1’i yaşlı

Türkiye İstatistik Kurumu Konya Bölge Müdürlüğü “İstatistiklerle Yaşlılar Karaman, 2016” konusunda bir bir bülten hazırladı.

TÜİK Konya Bölge Müdürlüğü’nün hazırladığı bültende, “2016 yılında yaşlı nüfus (65 ve daha yukarı yaş) 6 milyon 651 bin 503 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2015 yılında yüzde 8,2 iken 2016 yılında yüzde 8,3’e yükseldi. Yaşlı nüfusun yüzde 43,9’unu erkek nüfus, yüzde 56,1’ini kadın nüfus oluşturdu” denildi.

Dünya nüfusunun 2016 yılında yüzde 8,7’sini yaşlı nüfusun oluşturduğunun ifade edildiği bültende, en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülkenin sırasıyla yüzde 31,3 ile Monako, yüzde 27,3 ile Japonya ve yüzde 21,8 ile Almanya olduğu belirtildi. Türkiye’nin bu sıralamada 167 ülke arasında 66. sırada yer aldığı açıklandı.

“Karaman’ın yüzde 10,1’i yaşlı”

2016 yılı verilerine göre yaşlı nüfus oranı il bazında incelendiğinde Karaman ilinde 65 ve daha yukarı yaş grubunda 24 bin 858 kişinin bulunduğu, yaşlı nüfusun yüzde 45’ini erkek nüfus, yüzde 55’ini kadın nüfus oluşturduğu ifade edildi. Karaman ilinin yaşlı nüfus oranı 2015 yılına göre değişmedi. Karaman ili yaşlı nüfus oranı büyüklüğüne göre 42’nci sırada yer aldı. 2016 yılı verilerine göre yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, 2016 yılında yüzde 18,1 ile Sinop oldu. Bu ili yüzde 16,5 ile Kastamonu ve yüzde 15,4 ile Çankırı izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise yüzde 3,2 ile Şırnak oldu. Bu ili yüzde 3,3 ile Hakkari ve yüzde 3,6 ile Van izledi.

“Karaman’da yalnız yaşayan yaşlı nüfusun yüzde 77,8’ini kadınlar oluşturdu”

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2016 yılı sonuçlarına göre, Karaman’da, toplam hane halklarının 7,4’ünü, toplam tek kişilik hane halklarının ise yüzde 48’ini tek kişilik yaşlı hane halkları oluşturdu. Toplam hane halklarının yüzde 24,9’unde ise en az bir yaşlı fert bulundu. Yalnız yaşayan yaşlı nüfusun yüzde 22,2’sini erkekler, yüzde 77,8’ini ise kadınlar oluşturdu.

Türkiye’de ise, toplam hane halklarının yüzde 5,4’ünü, toplam tek kişilik hane halklarının ise yüzde 36’sını tek kişilik yaşlı hane halkları oluşturdu. Toplam hane halklarının yüzde 22,5’inde ise en az bir yaşlı fert bulundu. Yalnız yaşayan yaşlı nüfusun yüzde 23,3’ünü erkekler, yüzde 76,7’sini ise kadınlar oluşturdu. Tek kişilik yaşlı hane halklarının toplam hane halkları içindeki oranının en yüksek olduğu il, 2016 yılında yüzde 11,1 ile Sinop oldu. Bu ili yüzde 10,7 ile Burdur, yüzde 10,4 ile Çankırı izledi. Tek kişilik yaşlı hane halkı oranının en düşük olduğu il ise yüzde 1,2 ile Hakkari oldu. Bu ili yüzde 1,8 ile Van, yüzde 1,9 ile Şırnak izledi.