Sayıştay Başkanı Baş Karaman’da

Sayıştay Başkanı Ahmet Seyit Baş, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) düzenlenen “Üniversitelere Yönelik Sayıştay Eğitimi” programına katıldı.

Sayıştay Başkanlığı ve KMÜ iş birliğinde düzenlenen “Üniversitelere Yönelik Sayıştay Eğitimi” kapsamında Karaman‘a gelen Baş, 15 Temmuz Konferans Salonu’nda üniversite öğrencileriyle “Kariyer Yönetimi” başlıklı söyleşi gerçekleştirdi.

Ardından KMÜ Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda “Üniversitelere Yönelik Sayıştay Eğitimi”nin açılış programına katılan Baş, yaptığı konuşmada, devletin en önemli anlamının usul, sonra kayıt olduğunu söyledi.

Kaydın ve usulün olmadığı yerde devletten bahsedilemeyeceğini vurgulayan Baş, kaydın beraberinde denetimi getirdiğini, denetimin ise aklın ve birikimin gelecek nesillere aktarılmasını sağladığını ifade etti.

Baş, tarihte devlet muhasebesine ilişkin ilk kaynak olarak İtalyan Papaz Pacioli’nin eserinden söz edildiğini, fakat Büyük Selçuklulara ait olan ve El-Mazenderan tarafından 1363 yılında Farsça yazılan Kitab-us Siyakat’ın bu eserden daha eski bir kaynak olduğunu aktardı.

Bugünkü anlamda Sayıştay Başkanlığının ilk oluşumunun 1862 yılında Divan-ı Muhasebat adıyla kurulduğunu anlatan Baş, şöyle konuştu:

“Osmanlı Devleti’nde 1512 yılına kadar denetim kurumunun tıpkı Abbasiler ve Büyük Selçuklularda olduğu gibi Divan-ı İşraf iken, devletin sınırlarının genişlemesi ve yeni şartlar nedeniyle bu tarihte Başbaki Kulluğu kurularak devletin tüm gelir ve giderleri tutulmaya başlandı. Bugünkü anlamda ise Sayıştay Başkanlığının ilk oluşumu 1862 yılında Divan-ı Muhasebat adıyla kuruldu ve Cumhuriyet’e geçişle birlikte kurum aynen korundu. Ancak 1940’lardaki Türkçeleştirme hareketi sonrası ismi Sayıştay Başkanlığı şeklinde değiştirildi.”

Sayıştay Başkanlığı tarafından üniversitelere yönelik birkaç ilde daha toplu eğitimler vermeyi planladıklarını dile getiren Baş, eğitimlere ilk talip olan üniversitenin Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi olduğunu kaydetti.

Konuşmanın ardından Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül tarafından Baş’a teşekkür belgesi takdim edildi.

Eğitim kapsamında Sayıştay Başkanlığı eğitmenleri tarafından “5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kamu İhale Mevzuatı, Harcırah Mevzuatı, Ek Ders Mevzuatı, Bilimsel Araştırma Projeleri, Döner Sermayeli İşletmeler ve Sayıştay Denetim Bulguları” konularında kamu çalışanlarına bilgilendirme yapılacağı öğrenildi.