KMÜ’de “Nesturi Kilisesi” konulu konferans

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) İslami İlimler Fakültesi akademik seminerleri kapsamında “Doğuşundan Günümüze Nesturi Kilisesi” konulu konferans düzenlendi.

Konuşmacı olarak KMÜ İslami İlimler Fakültesi Din Bilimleri Anabilim Dalı Arş. Gör. Talha Fortacı’nın katıldığı konferansa fakülte personeli ve öğrenciler katıldı.

Fortacı, Batı’da doğuyla ilgili çalışmaların bundan birkaç asır evvel başladığını söyledi.

Yapılan bu araştırmalar doğrultusunda doğu toplumlarının geleneksel yapılarının, kültür ve medeniyetlerinin, sosyolojik durumları ve dini inançlarının en ince ayrıntısına kadar incelendiğini ifade eden Fortacı, şunları kaydetti:

“Özellikle İslam dini üzerinde yoğunlaşan araştırmalar, Müslüman toplumların daha iyi tanınmasına olanak sağladı. Ne yazık ki bizim kendi coğrafyamızla alakalı dini, kültürel ve sosyal konularda yaptığımız akademik faaliyetler oryantalist çalışmalara kıyasla çok sönük kalmış durumda. Bu açık yavaş yavaş kapatılmaya çalışılsa da hala istenilen seviye yakalanamadı. Avrupa’nın ve Amerika’nın birçok üniversitesinde bulunan İslam dinini araştırma enstitülerine benzer olarak, bizde de Hristiyanlığı, Yahudiliği ve diğer dünya dinlerini araştırma merkezlerinin kurulması elzem hale geldi.”

Konuşmasında Nesturilik’in kurucusunun Nestorius olduğunu belirten Fortacı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Nesturilik, beşinci asırda ort

aya çıkmış ve tarihsel süreç itibariyle birçok toplumu etkilemiş bir Hıristiyan mezhebidir. Nesturilik, özellikle Orta Asya topraklarında çeşitli Türk topluluklarının ilgisini çekerek 1600 -1915 yılları arasında Osmanlı coğrafyası içerisinde etkili azınlıklardan biri oldu. Nesturi Kilisesi, Hristiyanlık tarihinde çok önemli bir yere sahiptir ve Osmanlı topraklarında üç asırdan daha fazla bulunmuştur. Bu sebeple günümüzde de varlığını devam ettiren bir mezhep olarak Nesturiliğin her yönüyle bilinmesi önem arz etmektedir.”