Karaman’da Milli Eğitim Projeleri

Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karaman yerel basın mensupları bugün bir toplantıda bir araya geldi. 

Toplantıya Karaman Valisi Fahri Meral’in olağaüstü gelişen programından dolayı katılamaması nedeniyle, vekilen eşi Zehra Meral teşrif etti.

Toplantıda, Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdurrahman Kurt ve Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri tarafından, Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yürüttüğü projeler hakkında basın mensuplarına bilgi verildi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdurrahman Kurt Milli Eğitim Kurumu bünyesinde yürütülen projeleri tek tek anlattı.

Toplantının gündemi olan Avrupa Birliği Bakanlığı projeleri, yerel kalkınma ajansı projeleri ve kabul edilen mevka projelerinin detayları şu şekilde:

1- AVRUPA BIRLIĞI BAKANLIĞI PROJELERI 

A- Karaman il Milli Eğitim Müdürlüğü

a- Mesleki Eğitim Öğrencilerinin istihdam Fırsatlannın Artırılması
b- İngilizce Öğretim Yöntemleri
c- Etkili Okul Yönetiminin AB Boyutu
d- Kağıttan Kayıklar Projesi
e- Mesleki Eğitimde Girişimcilik
f- Öğretmen Yeterliliklerinin Artınlması

B- Müdürlügümüıe Bağlı Okul ve Kurumlar Tarafından Uygulanmakta Olan Projeler 

a- Karaman Lisesi
• Plan A
• Kağıttan Kayıklar
• Umuda Yolculuk
• Okulum Çok Güzel

b- Abdullah Tayyar Anadolu Lisesi
• Daha İyi Bir Gelecek İçin Yabancı Dil Eğitimi

c- Temizel Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
• Mesleğimi Avrupa’da Öğreniyorum

d- Nefise Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ,
• Beceri Eğitiminde AB Perspektifi

e- Karaman Anadolu Lisesi
• Zorba Olma Kanka 01

YEREL KALKINMA AJANSI PROJELERİ

S.N.- Kalkınma Ajansı – Proje Sahibi Kurum – Proje Adı

1 – Mevlana Kalkınma Ajansı – Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü – Karamandaki Mobilyacılara CNC Öğretiyoruz

2 – Mevlana Kalkınma Ajansı – Ermenek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü – Dijital Ufuklarda Üreten Nesiller

3 – Mevlana Kalkınma Ajansı – Ayrancı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü – Girişimciliğe İlk Adım: İnoatölye ve Robokod Hareketi

4 – Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (KOP) – Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü –  KOP Renkli Çocuk Kütüphanesi

5 – KOP – Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü – Okuyorum E-Kaydediyorum

6 – Mevlana Kalkinma Ajansi – Karaman İ1 Milli Eğitim Müdürlüğü – Aile İçi İletişim Sorunlari Envanter Çalışması

7 – Mevlana Kalkınma Ajansı – Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü – Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri

KABUL EDILEN MEVKA PROJELERİ
KÜÇÜK ÖLÇEKLI ALT YAPI MALİ DESTEK PROGRAMı 

1. Karamanlı Mobilyacılara CNC Öğretiyoruz 

Amacı: Bu proje kapsamında Karaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Teknolojisi Bölümüne CNC makinesi alınacaktır ve bu makine ile uyumlu çalışacak Bilgi Teknolojileri sınıfı kurulacaktır. Projedeki amacımız CNC operatörlerinin bilgi ve becerilerini uygulama yaparak geliştirmek, işlerindeki verimlerini ve yeni teknolojilere uyumlannı arttırmak, mesleklerindeki becerilerinin artırılmasına katkı sağlamak; ayrıca yetiştirilen CNC makine operatörleri sayesinde istihdama katkı sağlamak ve bu katkının sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

Proje Ortağı:  Karaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

Bütçe: 610.000,00 TL
MEVKA Desteği: 540.000,00 TL
Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğünden Alınan Destek Miktarı: 50.000,00 TL
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünden Alınan Destek Miktan: 20.000,00 TL

2. Dijital Ufuklarda Üreten Nesiller 

Amacı:  Bireyleri tüketicilikten üretime, keşfetmeye, dünyayı olumlu yönde değiştirmeye ve girişimciliğe yönlendinnektedir. Maker atölyelerinde ahşap ve metal CNC, elektronik, robotik, kodlama gibi ileri teknoloji kategorilerinde üretim yapılabilecektir. Projemiz ile ilimiz bireylerine teknoloji okuryazarlığı, 21.yy becerileri ve bilimsel düşünme yeteneği kazandırmak, sanat, zanaat, algoritmik ve tasanm odaklı düşünmeyi sağlamak, 21.yy meslek dallanna nitelikli iş gücü sağlanmasına katkıda bulunmaktır. Bu amaçla biri Ermenek diğeri Karaman da olmak üzere 2 tane Maker Atölyesi kurulacak ve eğitimler verilecektir.

Proje Ortağı: Ermenek ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

Bütçe: 680.000 TL
MEVKA Desteği: 510.000,00 TL
Ermenek Belediyesinden Alınan Destek Miktarı: 20.000,00 TL
Eş Finansman: 150.000,00 TL

3. Girişimciliğe İlk Adım: İnoatölye ve Robokod Hareketi 
Amacı:  Teknolojinin ve girişimciliğin son derece önemli olduğu günümüzde Ayrancı ilçesinde yer alan potansiyel erken dönem girişimcisi gençlere ve ortaokul çağı öğrencilere girişimcilik becerileri kazandırmak fikriyle. Girişimcilik becerilerinin yanı sıra Tekno girişimcilik alanında da projenin hedef kitlesine gerekli becerileri kazandırmak adına kodlama atölyesi kurulacaktır. Özellikle robotik ve kodlama alanında lise ve öğrencilerinin girişimcilik yeterliliklerinin artırılarak, onların istihdam edilebilirliklerine katkı sağlanacaktır.

Proje Sahibi: Ayrancı ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Bütçe: 200.000,00 TL
MEVKA Desteği: 150.000,00 TL
Eş Finansman: 50.000,00TL

4. Kop Renkli Çocuk Kütüphanesi Projesi
Amacı: Proje çok yönlü olması ve içerisinde farklı alanlar barındırması ile esasında; ilimizde yenilikçi modern eğitim sistemlerinin kurulması ile eğitimde yaşanılacak olan kalkınmanın ilimiz ve ülke kalkınmasına katkı sağlamaktır. Dezavantajı’ gruplara fırsatlar yaratılması ve sosyal içerme kapsamında öğrencilerin ve gençlerin sosyal hayatlarının ve eğitim hayatlarının kalitesini artırmaya yönelik proje teklifi hazırlanmıştır. KOP Bölgesi KOP Okuyor Projesi teklif çağrısı kapsamında yer alan Karaman İlinde uygulanacak olan proje ile bölgede yerel kalkınmaya katkı sağlamak, bu katkıyı sağlarken de geleceğimiz olan öğrenciler ve gençlerimize geniş imkanlar ve fırsatlar tanımak için proje hazırlanmıştır.

Kurulacak Yer: Piri Reis İlkokulu
Proje Bütçesi: 115.000,00 TL