En Zor Tutulan Oruç Nedir? 

Evet, kıymetli okuyucularım birçoğunuz belki de tahmin etmiştir; evet en zor tutulan oruç ‘Kul Hakkı’ yememektir ve bu oruç 12 ay tutulur.

Hz Ömer'in ne der;

Bir kimsenin kıldığı namaza, tuttuğu oruca bakmayınız; Konuştuğunda doğru söylüyor mu? Kendisine bir şey emanet edildiğinde, emanete riayet ediyor mu? Dünya ile meşgul olurken helal-haram hassasiyetini gözetiyor mu? İşte bunlara bakınız.

Güzel ahlâka ulaşmadan, kalbi temizlemeden ve nefsi arıtmadan yapılan bütün ibadetler Allah cc. hazretlerinin kabulünden uzaktır.
Hz Ömer'in bu muazzam ve güzel sözü “Allah hakkı”, “Kul hakkı” ayrımını vurguluyor.

Namaz ve Oruç İslam Dini’nde farzdır. Yapılması mecburi olan ibadetlerdendir. Allah'a bir hak ve bir borçtur.

Hz Allah kendi hakkını bağışlayabilir ve kendi borç konusunda bir taviz gösterip bizleri affedebilir.

Lakin emanete hıyanet edersek, dedikodu yapıp fitne çıkarırsak, doğruları söylemezsek, yetim hakkı yersek, yalan söylersek, torpille işe alım yaparsak, iftira atarsak vb. sebeplerden insanlara ve canlılara zararımız dokunursa işte bu ‘Kul Hakkı’ dır. 

Bu dünyada işlenen kul haklarından dolayı bu dünyada helallik alınmadığı takdirde, ahirette kişi hesaba çekilecek ve mazlum kişi ondan hakkını alacaktır. 

Evet, kul hakkı bu kadar önemlidir. Kişiden helallik alınmadığı sürece affı olmamaktadır. 

İslam dünyasındaki bir takım çatışma ve kargaşaların da yegâne nedenlerinden biri 'Kul Hakkı' nın sadece lafta kalmasıdır.

İslam Dini’nde, İman'dan sonra en çok vurgulanan konulardan biri kesinlikle 'Kul Hakkı' dır.

Evet, bu kadar önemli bir konu olan 'Kul Hakkı' konusuna riayet etmediğimiz için, bu kutuplaşmamız öyle değil mi? 

Peki 'Kul Hakkı' nın olduğu yerde barış ve uzlaşma sağlanabilir mi?

Herkes birbiriyle iyi geçinip, dost kalabilir mi?

Padişahlar her sefere çıktığında birçok emir verirdi. 

“Geçtiğiniz tarlalarda zayiat verirseniz, bağ ve bahçelerden meyve-yiyecek alırsanız haram olur, kul hakkına girer” diye. ‘'Kul Hakkı'  nın olduğu yerde savaş kazanılmaz” diye de eklerlerdi.

Peki, 'Kul Hakkı' nın olduğu yerde savaş bile kazanılmazken bizler nasıl hayat savaşımızı kazanacağız. 

Haksızlığın, adaletsizliğin ve en önemlisi de kul hakkinin olduğu bir yerde Allah cc. yârdim etmez bizlere ve başarılı da olamayız hiç bir konuda.

Bu kadar haram ve 'Kul Hakkı' nın olduğu yerde musibet neden geliyor demenin de bir anlamı yoktur. Başımıza gelen olaylar hep bizim yanlış davranışlarımız bir sonucudur.

Lütfen kendimize çeki düzen verelim. 'Kul Hakkı' na girmemeye çalışalım. 

Hep birlikte dostça, kardeşçe yaşayalım. Birbirimizi üzmeden, kırmadan, kazık atmadan, yarı yolda koymadan vb. kötü olaylardan uzak durarak hem bu dünyamızı hem de ahiretimizi mahvetmeyelim.

Lütfen yenilecek o kadar nimet var iken; 'Kul Hakkı'  yiyip bu orucumuzu bozmayalım.
Yâ Rabbî! Darlıktan, bereketsizlikten, aldatmaktan ve aldanmaktan, hak yemekten, kul hakkından bizleri koru. Bizleri açlık, yokluk, kıtlık ve sefahatten koru. 
Âmîn.

Not: Bazıları bu sözleri yanlış idrak edip ya da hiç idrak edemeyip namaz ve oruç gibi farz ibadetleri aksatıp benim kalbim temiz diyor. Oysa bunlar namaz ve oruç gibi farz ibadetle beraber olmalı, ikisi ayrı düşünülmemeli.

-Hüseyin Zenginoğlu