Kızlar Türbesi 500 yıldır ayakta

Karaman Şehir Mezarlığı içinde bulunan Kızlar Türbesi’nin yapım tarihi bilinmiyor.

Yapının yapım tarihini belirlemeye yarayacak yazıt, vakfiye mezar şahidesi gibi herhangi bir belge bulunmamaktadır. Bu nedenle yapının yapım biçimine ve kullanılan detaylara bakılarak XV. YY sonlarına tarihlendirilmektedir.

Şu anda ziyarete açık olan türbe arşiv kayıtlarında restorasyonla ilgili herhangi bir bilgi belge bulunamamıştır. 

Türbe, giriş yönünde revaklı, sekizgen gövde üstünde, sekizgen kasnaklı kubbeyle örtülü bir yapıdır. Girişin önündeki revakı yıkılmıştır. Kenar uzunlukları 2,94 m. ile 3,02 m. Arasında değişmektedir.

Türbenin girişi kuzeyde yer almakta, diğer asal yönlere, büyük dikdörtgen pencerelerle açılmaktadır. Bu pencereler yüzeysel silmelerle çerçevelenmiş 0,015 m. içteki dikdörtgen nişler içerisinde yer almakta, üstündeki sivri kemer boşluklarında düz ta aynalar bulunmaktadır. Pencerelerin açılmadığı dört tali yönde ise renkli taşlardan düz ve ters zambak motifleri işlenmiştir.

Türbe içte ve dışta tümüyle kesme taş malzemeyle yapılmıştır. Yıkılmış olan revak kubbesi geçişleri ile türbenin kubbe içinin sıvalı olduğu yapı üzerindeki izlerden anlaşılmaktadır.

Dışta duvar örgüsü arasında motif şeklinde, pencere sövelerinde ve kemerlerde almaşık düzende renkli taşlar bulunmaktadır.